مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSH

مخفف عبارت PSH

Pumped Storage Hydroelectricity
نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای نوعی ذخیره انرژی...
ICC

مخفف عبارت ICC

International Criminal Court
یوان بین‌المللی کیفری اولین دادگاه...