مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICOT

Institute For New Generation Computer Technology

موسسه تکنولوژی کامپیوتر نسل جدید.
(این موسسه پروژه تحقیقاتی نسل پنجم ژاپن را هدایت می‌کند)
ICOT
ارسال نظر

ارسال نظر