مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AF

Atrium Fibrilation

آریتمی قلبی به معنی غیرطبیعی بودن ریتم قلب است. در حالت طبیعی ریتم قلب از گره سینوسی آغاز شده و پس از انتقال به گره دهلیزی-بطنی در بطنها منتشر می‌شود. در نتیجه این نحو هدایت تحریک الکتریکی، ابتدا دهلیز و با فاصله کمی بطنها منقبض می‌شوند و همچنین ابتدا عضلات دهلیزها شل شده و سپس بطنها شل می‌شوند.

فیبریلاسیون(Fibrillation) نوعی از آریتمی قلبی است که تحریک الکتریکی مسیر مشخصی را در قلب طی نمی‌کند. فیبریلاسیون دهلیزی (AF) هنگامی رخ می‌دهدکه در دهلیزها موج الکتریکی تحریک جهت مشخصی نداشته باشد یعنی سلولهای عضلانی دهلیز به صورت نامنظم تحریک و شل می‌شوند. در نتیجه این مشکل ما اولا انقباض منظم دهلیز نداریم پس دهلیزها نمی‌توانند خون را به صورت کامل به بطنها پمپاژ کنند، ثانیا اغلب ضربانهای بطن از دهلیز تبعیت نمی‌کند و بطن برای خودش منقبض می‌شود.
AF
ارسال نظر

ارسال نظر