مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

A

مخفف عبارت A

Ampere
آمپر یکای سنجش جریان الکتریکی در دستگاه...
IfSAR

مخفف عبارت IfSAR

Interferometric Synthetic Aperture Radar
تداخل‌سنجی رادار دهانه ترکیبی که تداخل...
MSK

مخفف عبارت MSK

Medvedev Sponheuer Karnik scale
مقیاس مدودف–شپونهویر–کارنیک یا ام‌اس‌کی...
ECPM

مخفف عبارت ECPM

Effective Cost Per Mille
عبارت eCPM به معنای هزینه موثر تبلیغات...
SQA

مخفف عبارت SQA

Software Quality Assurance
تضمین کیفیت نرم‌افزار عبارتست از نظارت...
TOLIMO

مخفف عبارت TOLIMO

Test Of Language by the Iranian Measurement Organizations
تولیمو یک آزمون زبان انگلیسی است که در...
ASL

مخفف عبارت ASL

Age, Sex, Location
معمولاً در گفتگوهای اینترنتی، از کلمه...