مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

InterPol

مخفف عبارت InterPol

International Criminal Police Organization
اینترپل (Interpol)، سازمانی بین‌المللی...
CASR

مخفف عبارت CASR

Cumulative Authentication for Source Routing
به الگوريتم پيشنهادي براي اصالت سنجي در...
DSR

مخفف عبارت DSR

Dynamic Source Routing
DSR یک نوع الگوریتم مسیریابی پویاست. در...
EM

مخفف عبارت EM

Effective Microorganisms
واژه‌های افکتیوِ میکروارگانیسمز را به...
NSA

مخفف عبارت NSA

National Security Agency
آژانس امنیت ملی، یک آژانس دولتی آمریکا...