مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف وزان

و از آن

کامل شده کلمه وزان به معنای و از آن در فارسی می‌باشد.
وزان
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود