مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف URL

Uniform Resource Locator

نشانی وب یا نشانی اینترنتی یا یوآرال (URL) مشخص‌کنندهٔ موقعیت مکانی و نحوهٔ واکشی یک منبع در اینترنت یا شبکه‌هایی مشابه اینترنت است. در استفادهٔ عامه گاهی آن را به اشتباه به جای یوآرآی بکار می‌برند، درحالی که این دو باهم متفاوتند. یوآرآل در سال ۱۹۹۰ توسط تیم برنرز-لی بعنوان بخشی از یوآرآی ساخته‌شد.
URL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود