مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف کاین

که این

کامل شده عبارت کاین در فارسی به معنای که این می‌باشد.
کاین
ارسال نظر

ارسال نظر