مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WAL

مخفف عبارت WAL

World Armwrestling League
متولد شهر ویکتوریا، بریتیش کلمبیا،...
WED

مخفف عبارت WED

World Environment Day
روز جهانی محیط زیست (WED) پنجم ماه ژوئن...