مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BENQ

‌Bringing ENjoyment and Quality to life

شرکتی بزرگ در زمینه ساخت تجهیزات کامپیوتری

BenQ به معنی «آوردن شادی و کیفیت در زندگی» می باشد.
BENQ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود