مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

T3
مخفف عبارت T3
Triiodothyronine
تری‌یدوتیرونین یا T۳ با فرمول شیمیایی...
MCL
مخفف عبارت MCL
Medial Collateral Ligament
رباط طرفی داخلی (MCL) همانند رباط طرفی...
LGMD
مخفف عبارت LGMD
Limb Girdle Muscular Dystrophy
دیستروفی عضلانی لیمب گیردل، (با نماد...
REST
مخفف عبارت REST
Representational state transfer
نمایانگر حالت انتقال - (REST) این مدل...
FDDI
مخفف عبارت FDDI
Fiber Distributed Data Interface
اف‌دی‌دی‌آی، با رابط توزیع کننده...
EEPROM
مخفف عبارت EEPROM
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
این نوع چیپ حافظه قابلیت پاک شدن و...
SDCC
مخفف عبارت SDCC
Secure Direct Client-to-Client
یکی دیگر از گونه های SDCC , DCC می باشد...
HRG
مخفف عبارت HRG
High Resistance Grounding
زمین با مقاومت بالا. در برخی مواقع ،...
GCB
مخفف عبارت GCB
Generator Circuit Breaker
کلید ژنراتور. کلیدی که در طراحی برخی...
GSU
مخفف عبارت GSU
Generator Step Up transformer
ترانسفورماتور افزاینده ی ولتاژ ژنراتور...
SC
مخفف عبارت SC
Short Circuit
اتصال کوتاه ، اتصالی در مدار الکتریسیته...
QPI
مخفف عبارت QPI
Intel QuickPath Interconnect
یک اتصال نقطه به نقطه پردازنده توسط...
SCSI
مخفف عبارت SCSI
Small Computer System Interface
اکثر کامپيوترهای شخصی از يک درايو IDE...
PCI
مخفف عبارت PCI
Peripheral Component Interconnect
گذرگاه در رایانه به مجوعه سیم‌هایی که...
GPIB
مخفف عبارت GPIB
General Purpose Interface Bus
گذرگاه واسط همه منظوره، یا چنان که...