مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IBI

Iran Banking Institute

موسسه عالی بانکداری ایران در سال ۱۳۴۲ توسط بانک‌های مرکزی، ملی و سپه تاسیس شد. دانشجویان این موسسه پس از سه سال به اخذ پایه لیسانس در علوم بانکی که مورد تأیید وزارت علوم و آموزش عالی بوده است، دست می‌یافتند. مؤسسه علوم بانکی ایران در سال ۱۳۵۸ در دانشگاه علامه طباطبائی ادغام شد و به فعالیت خود ادامه داد.
IBI
ارسال نظر

ارسال نظر