مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EAP

مخفف عبارت EAP

Early Access Version
نسخه ای جدید از نرم افزار که زودتر از...
نقاب

مخفف عبارت نقاب

نجات قیام ایران بزرگ
محمدباقر بنی‌عامری، سرهنگ دوم بازنشسته...
PRK

مخفف عبارت PRK

Peoples Republic of Korea
کُره شمالی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک...