مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SVD

Spontaneous Vaginal Delivery

زایمان طبیعی خودبه‌خودی (SVD) هنگامی رخ می‌دهد که زن باردار بدون استفاده از دارو، ابزارهای کمکی یا تکنیک‌های تهییج‌کننده زایمان، نوزاد خود را به شیوه طبیعی به دنیا می‌آورد.
SVD
ارسال نظر

ارسال نظر