مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AAM

Air to Air Missile

موشک هوا به هوا، موشک هایی که هواپیماها برای درگیری های هوایی حمل می کنند.
AAM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود