مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VST

مخفف عبارت VST

Virtual Studio Technology
وی‌اس‌تی یا VST سرواژه کلمات فناوری‌های...
UMG

مخفف عبارت UMG

Universal Music Group
گروه موسیقی یونیورسال، (UMG) شرکت ضبط و...