مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OU

مخفف عبارت OU

Ohio University
دانشگاه اوهایو (OU) یکی از دانشگاه‌های...