مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AGA

مخفف عبارت AGA

Appropriate for Gestational Age
مناسب برای سن باروری (AGA) بچه‌هایی...
PRK

مخفف عبارت PRK

PhotoRefractive Keratectomy
فوتوریفرکتیو کراتکتومی یا PRK یا LASEK...
FQDN

مخفف عبارت FQDN

Fully Qualified Domain Name
نام مناسب برای دامنه در ویندوز سرور در...
WRI

مخفف عبارت WRI

Institute of Water Research
مؤسسه تحقيقات آب (WRI) به عنوان يكي از...
PEC

مخفف عبارت PEC

Parsian Electronic Commerce
شركت تجارت الكترونيك پارسيان به دنبال...