مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AK47

مخفف عبارت AK47

Avtomat Kalashnikova 47
کلاشنیکُو که در ایران کلاشینکف و به‌طور...