مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MNP

مخفف عبارت MNP

Mobile Number Portability
ترابردپذیری شماره تلفن همراه فرایندی...
IGTV

مخفف عبارت IGTV

InstaGram Television
اینستاگرام اجازه پخش فیلم‌های طولانی‌تر...
SEID

مخفف عبارت SEID

Service Element Identification
کد مخصوص شناسایی برای سرویس تلفن همراه...