مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف YEP

Youth Entrepreneurship Program

برنامه کارآفرینی جوانان
YEP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود