مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

JBS

مخفف عبارت JBS

Johanson Blizzard Syndrome
نشانگان جانسون بلیزارد یک بیماری نادر...
NCMEC

مخفف عبارت NCMEC

National Center for Missing and Exploited Children‎
مرکز ملی کودکان مفقود و مورد سوء...
BLT

مخفف عبارت BLT

Build - Lease - Transfer
در قرارداد BLT، سرمایه خصوصی نسبت به...
فتا

مخفف عبارت فتا

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران...