مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PUBG
مخفف عبارت PUBG
Player Unknown Battle Grounds
PUBG یک بازی ویدئویی چندنفره آنلاین و...
NPC
مخفف عبارت NPC
Non-Player Character
NPC به معنای کاراکتر غیر قابل بازی برای...
MMOG
مخفف عبارت MMOG
Massively Multiplayer Online Game
بازی برخط چندنفرهٔ گسترده (MMO یا MMOG)...