مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JP

Japan

مخفف کشور ژاپن
JP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود