مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PNA

Palestinian National Authority

حکومت ملی فلسطین در سال ۱۹۹۴ و متعاقب پیمان مصالحه اسلو بین سازمان آزادی‌بخش فلسطین و اسرائیل و به عنوان یک حکومت انتقالی پنج ساله تأسیس گردید تا در این مدت مذاکرات نهایی دو طرف انجام پذیرد.
PNA
ارسال نظر

ارسال نظر