مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WCW

مخفف عبارت WCW

Woman Crush Wednesday
دوشنبه ها خانم‌ها عکس های جالبشون رو در...
AP

مخفف عبارت AP

Associated Press
آسوشیتِد پِرِس (انجمن مطبوعات وابسته‏)...
MGS

مخفف عبارت MGS

Mars Global Surveyor
نقشه‌بردار سراسر مریخ (MGS) از سال ۱۹۹۷...
UART

مخفف عبارت UART

Universal Asynchronous Receiver Transmitter
دستگاهی که دادهٔ موازی را به دادهٔ سری...
IDL

مخفف عبارت IDL

International Date Line
خط روزگَردان یا خط بین‌المللی زمان...