مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WAL

مخفف عبارت WAL

Write-Ahead Logging
پستگرس‌کیوال از واقعه‌نگاری قبل نوشتن...
WCA

مخفف عبارت WCA

World Cube Association
WCA یا انجمن مکعب جهان، انجمنی است که...
ساما

مخفف عبارت ساما

سامانه اطلاعات موثر اشخاص
سامانه ساما: اطلاعات کارچاقکن‌ها،...
دارا

مخفف عبارت دارا

درگاه الکترونیکی سهامداران
با استفاده برنامه دارا شما می توانید به...
NIC

مخفف عبارت NIC

Network Information Center
مرکز ثبت دامنه‌های مرتبه‌اول کشوری...
سنا

مخفف عبارت سنا

سامانه نظارت ارزی
سامانه سنا، درگاهی است که در صرافی ها...
سجام

مخفف عبارت سجام

سامانه جامع اطلاعات مشتریان
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و...