مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CTIO

مخفف عبارت CTIO

Cerro Tololo Inter-American Observatory
رصدخانه اینتر-آمریکن سرو تولولو یک مرکز...
IRNSS

مخفف عبارت IRNSS

Indian Regional Navigational Satellite System
سیستم ناوبری ماهواره‌ای محلی هند که یک...