مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IIS

مخفف عبارت IIS

Internet Information Services
سرور وبی است که ارائه دهنده آن شرکت...
XBL

مخفف عبارت XBL

XML Binding Language
ایکس‌بی‌ال یک زبان مبتنی بر XML بر پایه...