مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

JSON

مخفف عبارت JSON

JavaScript Object Notation
جی‌سان (یا جی‌سون) ، یک استاندارد باز...