مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPD

مخفف عبارت SPD

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD)...
NOS

مخفف عبارت NOS

New Orleans Saints
تیم فوتبال آمریکایی نیو اورلینز سینتز...
COO

مخفف عبارت COO

Chief Operating Officer
مدیر عملیات یا مدیر ارشد عملیات (COO)...
NEMS

مخفف عبارت NEMS

NanoElectroMechanical Systems
سیستم‌های نانو الکترومکانیکی (NEMS)...
GBT

مخفف عبارت GBT

Green Bank Telescope
رادیوتلسکوپ گرین‌بنک نام بزرگ‌ترین...
NACE

مخفف عبارت NACE

National Association of Corrosion Engineer
انجمن بین‌المللی مهندسان خوردگی (NACE...
FT

مخفف عبارت FT

Fault Tolerance
توانايي کامپيوتر و در بعضي موارد سيستم...