مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPG
مخفف عبارت IPG
Internet Payment Gateway
اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای جدید...
ارس
مخفف عبارت ارس
اپلیکیشن رمز ساز
در راستای افزایش امنیت سامانه‌های بانکی...
IPTV
مخفف عبارت IPTV
Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پروتکل...
بام
مخفف عبارت بام
بانکداری الکترونیک ملی
بانکداری اینترنتی به مفهوم ارائه خدمات...
سنا
مخفف عبارت سنا
سامانه نظارت ارزی
سامانه سنا، درگاهی است که در صرافی ها...