مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPG

مخفف عبارت IPG

Internet Payment Gateway
اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای جدید...
ارس

مخفف عبارت ارس

اپلیکیشن رمز ساز
در راستای افزایش امنیت سامانه‌های بانکی...
IPTV

مخفف عبارت IPTV

Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پروتکل...