مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SFI

مخفف عبارت SFI

Sustainable Forestry Initiative
پیش گامان در حفاظت و نگهداری در سیستم...
PSH

مخفف عبارت PSH

Pumped Storage Hydroelectricity
نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای نوعی ذخیره انرژی...
HDH

مخفف عبارت HDH

Humidification–DeHumidification
نمک‌زدایی یا شیرین کردن آب (HDH) اشاره...
MSE

مخفف عبارت MSE

Microsoft Security Essentials
مایکروسافت سکوریتی اسنشالز (MSE) یک...
CERL

مخفف عبارت CERL

Consortium of European Research Libraries
کنسرسیوم اروپایی کتابخانه‌های تحقیقاتی...