مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MSE

مخفف عبارت MSE

Microsoft Security Essentials
مایکروسافت سکوریتی اسنشالز (MSE) یک...
CERL

مخفف عبارت CERL

Consortium of European Research Libraries
کنسرسیوم اروپایی کتابخانه‌های تحقیقاتی...
MCS

مخفف عبارت MCS

Management Control System
سیستم کنترل مدیریت (MCS)، سیستمی است که...