مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HBSAG

مخفف عبارت HBSAG

Hepatitis B Surface AntiGen
هپاتیت B یا هپاتیت ب, نوعی بیماری عفونی...
MSNBC

مخفف عبارت MSNBC

Microsoft Network and NBC
ام‌اس‌ان‌بی‌سی رسانهٔ خبری ۲۴ ساعته در...