مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LLNL

Lawrence Livermore National Laboratory

آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور مشهور به LLNL یک مرکز علمی فدرال در ایالت کالیفرنیا آمریکا است.

بانی این آزمایشگاه ادوارد تلر بود.
LLNL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود