مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DKK

Danish Krones

کرون دانمارک (به دانمارکی: dansk krone) یکای پول کشور دانمارک، گرینلند و جزایر فارو است.

البته این یکای پول در جزایر فارو، کرون فارویی نامیده می‌شود ولی ارزش آن برابر با کرون دانمارک است. هر کرون دانمارک به صد اوره (به دانمارکی: Øre) بخش می‌شود. کد ایزو ۴۲۱۷ کرون دانمارک DKK است.
DKK
ارسال نظر

ارسال نظر