مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EUS

Europium Sulfide

سولفید یوروپیم (II) با فرمول شیمیایی EuS یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۸۲۸۰۹ است. که جرم مولی آن 184.03 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، پودر سیاه است.
EUS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود