لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 17:30
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شاپا
مخفف عبارت شاپا
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها
شماره استاندارد بین‌المللی پیاینده...
FEN
مخفف عبارت FEN
Forsythe Edwards Notation
یادداشت برداری فورسیت–ادواردز (به ...
CVSS
مخفف عبارت CVSS
Common Vulnerability Scoring System
سیستم امتیازدهی آسیب پذیری عام یا ...
SGML
مخفف عبارت SGML
Standard Generalized Markup Language
اس‌جی‌ام‌ال یا زبان نشانه‌گذاری تع...
HEVC
مخفف عبارت HEVC
High Efficiency Video Coding
کدگذاری ویدیویی پربازده (اچ‌ای‌وی‌...
FHS
مخفف عبارت FHS
Filesystem Hierarchy Standard
استانداردِ سلسله‌مراتبِ سیستمِ فای...
IQ
مخفف عبارت IQ
Installation Qualification
پارمترهایی استاندارد که در موقع نص...
ISIN
مخفف عبارت ISIN
International Standard Name Identifier
استاندارد بین‌المللی شناسهٔ نام IS...