مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف Bro

Brother

مخفف کلمه برادر
Bro
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود