مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AR

مخفف عبارت AR

Augmented Reality
واقعیت افزوده یا مخفف آن اِی‌آر «AR» یک...
LDAP

مخفف عبارت LDAP

Lightweight Directory Access Protocol
LDAP روش استانداردی برای دسترسی و به...