مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CPU

مخفف عبارت CPU

Central Processing Unit
سی‌پی‌یو یا پردازنده، یکی از اجزاء...