مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SLA

Special Libraries Association

انجمن کتابخانه‌های مخصوص.
این سازمان بین‌المللی کتابخانه‌ها و متخصصان اطلاع‌رسانی ، مشوّق تأسیس مراکز منبع برای گروه‌های علاقه‌مند مثل بانک‌ها ، موزه‌ها ، مؤسسات حقوقی و سایر شرکت‌ها می‌باشد.
SLA
ارسال نظر

ارسال نظر