مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

APR

مخفف عبارت APR

Annual Percentage Rate
نرخ درصدی سالانه یا اِی‌پی‌آر (APR) نرخ...
ECPM

مخفف عبارت ECPM

Effective Cost Per Mille
عبارت eCPM به معنای هزینه موثر تبلیغات...
NEMS

مخفف عبارت NEMS

NanoElectroMechanical Systems
سیستم‌های نانو الکترومکانیکی (NEMS)...
CRAC

مخفف عبارت CRAC

Computer Room Air Conditioner
سرورهای نسبتاً قدیمی‌تر، مصرف برقی در...
MST

مخفف عبارت MST

Minimum Spanning Tree
درخت پوشای کمینه یا درخت فراگیر مینیمم...