مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GTC

مخفف عبارت GTC

Gran Telescopio Canarias
تلسکوپ بزرگ جزایر قناری (GTC) نام یکی...
TMT

مخفف عبارت TMT

Thirty Meter Telescope
تلسکوپ سی متری که به اختصار TMT نامیده...
CTIO

مخفف عبارت CTIO

Cerro Tololo Inter-American Observatory
رصدخانه اینتر-آمریکن سرو تولولو یک مرکز...
NOAO

مخفف عبارت NOAO

National Optical Astronomy Observatory
رصدخانه اپتیکی ملی آمریکا یک سازمان...
NRAO

مخفف عبارت NRAO

National Radio Astronomy Observatory
رصدخانه ملی رادیو اخترشناسی آمریکا یک...