مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ESOL

مخفف عبارت ESOL

English for Speakers of Other Languages
آزمون ESOL : همه ساله بیش از چهار...
CIO

مخفف عبارت CIO

Chief Information Officer
مدیر ارشد فناوری اطلاعات سی‌آی‌اُ (CIO)...