مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DHT

Dihydrotestosterone

دی هیدروتستوسترون
DHT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود