مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IGO
مخفف عبارت IGO
Iranian Geometry Olympiad
هندسه به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی...
APOLLO
مخفف عبارت APOLLO
Americas Program for Orbital and Lunar Landing Operations
پروژه فضایی آپولو (Apollo Program) یکی...
AUMS
مخفف عبارت AUMS
Alborz University Medical Journal
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز (AUMS)...