مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IGO

مخفف عبارت IGO

Iranian Geometry Olympiad
هندسه به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی...
APOLLO

مخفف عبارت APOLLO

Americas Program for Orbital and Lunar Landing Operations
پروژه فضایی آپولو (Apollo Program) یکی...