مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EDIFACT

مخفف عبارت EDIFACT

Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport
تبادل الکترونیکی اطلاعات برای امور...
WED

مخفف عبارت WED

World Environment Day
روز جهانی محیط زیست (WED) پنجم ماه ژوئن...
WCC

مخفف عبارت WCC

Formula One World Constructors' Championship
عنوان سازندگان قهرمان فرمول یک جهان...
TOT

مخفف عبارت TOT

Transfer of Technology
انتقال فناوری (TOT)،در واقع روند انتقال...
CCF

مخفف عبارت CCF

Convalescent Care Facilities
نقاهت بازیابی تدریجی سلامت و نیروی شخص...
KEPCO

مخفف عبارت KEPCO

Korea Electric Power Corporation
کپکو (KEPCO) شرکت برق کره‌ای است، که در...
YNAXDH

مخفف عبارت YNAXDH

Yes, No, Always yes, Exit, Differenc, Help
این عبارت در دستورات لینوکسی معمولا...