مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

YNAXDH

مخفف عبارت YNAXDH

Yes, No, Always yes, Exit, Differenc, Help
این عبارت در دستورات لینوکسی معمولا...
ESOL

مخفف عبارت ESOL

English for Speakers of Other Languages
آزمون ESOL : همه ساله بیش از چهار...
POM

مخفف عبارت POM

Prescription Only Medicine
داروی نسخه‌ای (POM) داروی شیمیایی است...
SME

مخفف عبارت SME

Small and Medium-sized Enterprises
بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر صنایع...