مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BPP

مخفف عبارت BPP

Biophysical Profile
ارزیابی‌های سلامت جنین یکی از مهم‌ترین...
SRL

مخفف عبارت SRL

Sociedad de Responsabilidad Limitada
شرکت مسئولیت محدود (SRL) یا اس‌آر‌ال به...
CRUSH

مخفف عبارت CRUSH

Committee for the Responsible Use of Silver in Health
کمیته مسئول استفاده از نقره در سلامت...
IAC

مخفف عبارت IAC

Institute for the African Child
کنفرانس کمیته بین آفریقایی در مورد...
یوناکس

مخفف عبارت یوناکس

یک واژه نوین و اصیل در کیفیت و سلامت
یک واژه نوین و اصیل در کیفیت و سلامت...