مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SAM

Surface to Air Missile

موشک زمین به هوا، یک موشک ضد هوایی که ممکن است از سلاحی سبک بر روی شانه شخصی شلیک شود و یا ممکن است یک موشک دوربرد باشد.
SAM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود